מקצוע מידע על מקצוע : מידות אינפורמציה ושימושיהן - 048931 (Previous)

048931 - מידות אינפורמציה ושימושיהן
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046733 תורת האינפורמציה       מקצועות קדם


הקורס המוצע עוסק בהעמקה במידות אינפורמציה מוכללים, הדגמת שימושיהן במגוון בעיות בתורת האינפורמציה, וההסקה הסטטיסטית.
1. מידות אינפורמציוניות ואי-שיוויונים בתורת האינפורמציה: חזרה על מידות אינפורמציה של shannon ותכונותיהן, הכרת מידות אינפורמציוניות מוכללות וטכניקות הוכחה חדשות, הכרת שימושי מידות אינפורמציה אלו במגוון בעיות בתחום תורת האינפורמציה והתקשורת.
2. אי-שיוויונים של ריכוז מידות בהתבסס על שיטת האנטרופיה, אי שיווינים מסוג log-sobolev ו transportation-cost המוכחים עם כלים אינפורמציוניים, ושימושים בתורת האינפורמציה.

תוצאות למידה
העמקת לימוד של מידות אינפורמציה, ושימושיהן המגוונים בתורת האינפורמציה ובתורת ההסקה הסטטיסטית. לימוד אי- שיוויונים של ריכוז מידות, גישות הוכחה שמבוססות על תכונותיהן של מידות אינפורמציה, והכרת שימושיהן בתורת האינפורמציה.


מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
606 אולמן 14:30-16:30 ג פרופ. ששון יגאל הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006 john wiley ans sons t. m. cover and j. a. thomas, t. m. cover and j. a. thomas, elements of information theory, %
2004 foundations and trends i. csisz ar and p. c. shields, i. csisz ar and p. c. shields, information theory and statistics, %

נערך בתאריך 03/08/2020 בשעה 11:40:28