מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בראיה, מבנה תמונות וראיה ממוחשבת. - 048921

048921 - נושאים מתקדמים בראיה, מבנה תמונות וראיה ממוחשבת.
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  048983 אנליזה וזיהוי תוכן בתמונות וידאו       מקצועות ללא זיכוי נוסף


קורס מתקדם בתחום מדעי התמונה והראייה העוסק בנושאי מחקר מתחום עיסוקו של המרצה. סמסטר א' תשע"ח: אתגרים בראייה ממוחשבת לצורך מציאות מדומה ורבודה. סמסטר א' תשע"ט: צילום חישובי. סמסטר א' תש"ף: צילום חישובי.


נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 04:56:47