מקצוע מידע על מקצוע : אלגוריתמים לעריכת ובדיקת מעגלים משולבים - 048918

048918 - אלגוריתמים לעריכת ובדיקת מעגלים משולבים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046237 מעגלים משולבים - מבוא ל-וי.ל.ס.י.       מקצועות קדם
  236354 תכנון מעגלי וי.אל.אס.אי.     או
 
  046918 תכן פיסי של מערכות וי.אל.אס.אי.       מקצועות זהים


מבוא: היררכיה של תיכון פיזי, בעיות סינתזה ואנליזה, מיקום וחיוט: חלוקה, תכנון רצפה, מיקום. חיוט גלובלי, חיוט מפורט, חיוט אספקות ושעונים. בעיות בטכנולוגיות תת-מיקרוניות. כווץ מבנים, סינתזה אוטומטית של מודולים. בדיקה פיזית וחילוץ פרמטרים. פעולות גיאומטריות על מסיכות.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:21:14