מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בהבטחת נכונות של למידה עמוקה - 048890 (Previous)

048890 - סמינר בהבטחת נכונות של למידה עמוקה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  048885 נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים       מקצועות זהים


רשתות נוירונים הראו הצלחות מסחררות במגוון תחומים. במקביל, השנים האחרונות הראו את הקלות בה ניתן לשטות ברשתות נוירונים על ידי מתקפות שיוצרות דוגמאות אדברסליות. התקפות כאלו חותרות תחת האמינות של מערכות המבוססות למידה עמוקה. בסמינר זה נלמד על מתקפות אלו ועל דרכי ההתמודדות איתן.
בפרט נלמד:
- שיטות להוכחת עמידות (רובסטיות) של רשתות נוירונים בפני התקפות אדברסליות.
- שיטות אימון של רשתות נוירונים שמתבססות על שיטות הוכחה פורמליות במטרה לשפר את רמת העמידות של רשת נוירונים.
- שיטות להבנת העמידות של רשתות נוירונים.
אנו נתרכז בשיטות מעשיות, נלמד על כלים המממשים אותן, ועל המגבלות הנדרשות משיטות אלו על מנת לנתח רשתות נוירונים עמוקות. כמו כן נדון בבעיות מחקריות פתוחות. הסמינר יתבסס על מאמרים מכנסים מובילים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להסביר שיטות מעשיות להבטחת נכונות של למידה עמוקה.
2. להסביר את האתגרים המחקריים כיום בהבטחת נכונות של למידה עמוקה.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
352 בנ.מאייר 09:30-11:30 ב ד"ר דרקסלר כהן דנה הרצאה 10 10

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:50:03