מקצוע מידע על מקצוע : פרוטוקולי בלוקצ"יין ומטבעות - 048888 (Previous)

048888 - פרוטוקולי בלוקצ'יין ומטבעות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות קדם


מטבעות קריפטורגפיים ממומשים בדרך כלל על ידי רשת p2p בעזרת פרוטוקולי בלוקצ'יין. התכונות וההבטחות של פרוטוקולים אלה משיגות אבטחה חסרת תקדים על ידי שילוב טכניקות מתורת המשחקים, מערכות מבוזרות, וקריפטוגרפיה. הארכיטקטורה שלהם מעלה מגוון שאלות וחושפת אתגרים בתחום האבטחה, הפרטיות והביצועים. בקורס יילמדו כלים לתכן וניתוח פרוטוקולי בלוקצ'יין וכן קונצנזוס במודל סינכרוני/אסינכרוני, שרשראות מרקוב, תכן מערכת, סימולציה מבוססת אירועים, בלוקצ'יין בסיסי, טרנזקציות וחוזים חכמים, הוכחת עבודה ( pow ), הוכחת השקעה ( pos ), מטבעות קריפטוגרפיים קלאסיים, בלוקצ'יין מהיר, התקפה והגנה בבלוקצ'יין, פרטיות הכרות עם הכלים הדרושים לתכן ולניתוח פרוטוקולי בלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפיים והיכרות עם חזית הטכנולוגיה בתחום. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לנתח אבטחה ופרטיות של פרוטוקול בלוקצ'יין
2. לנתח ולדמות ביצועים של פרוטוקולי בלוקצ'יין בפרט וקונצנזוס בכלל
3. לתכנן מערכת בלוקצ'יין, על כל שכבותיה.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
353 בנ.מאייר 09:30-11:30 ג ד"ר אייל איתי הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2016 princeton 1. narayanan, bonneau, felten, miller, 1. narayanan, bonneau, felten, miller, bitcoin and cryptocurrency technologies. %
2014 antonopoulos   mastering bitcoin: unlocking digital cryptocurrenc %

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 20:43:30