מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים - 048885

048885 - נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  048890 סמינר בהבטחת נכונות של למידה עמוקה       מקצועות זהים


קורס הדן בנושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים סמסטר א' תשע"ח: ארכיטקטורות חומרה ותכנה בעידן ללא cmos scaling. סמסטר א' תש"ף: מושג הזמן ושימושיו ברשתות מחשבים ובמערכות מבוזרות. סמסטר ב' תש"ף: אמינות של תוכנה המבוססת על למידה עמוקה.


נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 04:03:42