מקצוע מידע על מקצוע : ארכיטקטורות וי.ל.ס.י. - 048878

048878 - ארכיטקטורות וי.ל.ס.י.
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046237 מעגלים משולבים - מבוא ל-וי.ל.ס.י.       מקצועות קדם
  046267 מבנה מחשבים     או
  046853 ארכיטקטורות מתקדמות של מערכות מיקרו-מעבדים     או


השפעת טכנולוגית ה-vlsi על ארכיטקטורה של מחשבים. תכנון בעזרת מחשב של מערכות vlsi. ארכיטקטורות חדשות עבור מעבד יחיד ורב מעבדים, מערכים של מעבדים ושימושיהם, אריכטקטורות לשימושים מיוחדים, שאלות אמינות ו-yield.


נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 04:05:02