מקצוע מידע על מקצוע : רשתות תקשורת בין מחשבים 2 - 048866

048866 - רשתות תקשורת בין מחשבים 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  049045 ארכיטקטורות נתבים       מקצועות זהים


קורס מתקדם בו יידונו נושאי מחקר שוטפים בנושאי תקשורת בין מחשבים. הקורס ישמש גם כבסיס למשתלמים המעונינים לבצע עבודת מגיסטר או דוקטור.


נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 05:44:20