מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בעבוד אותות 2 - 048865

048865 - נושאים מתקדמים בעבוד אותות 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  049015 עיבוד אותות וידאו       מקצועות זהים


קורס מתקדם בתחום עיבוד אותות העוסק בנושאי מחקר מתחום עיסוקו של המרצה. סמסטר ב' תשע"ט: רשתות, גרפים ועיבוד אותות.
סמסטר ב' תש"ף: רשתות, גרפים ועיבוד אותות.__
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 03:00:18