מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתכנון מחשבים 2 - 048864

048864 - נושאים מתקדמים בתכנון מחשבים 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  049031 מודלים ואופטימיזציה של קווי חיבור בוי.ל.ס.י.       מקצועות זהים


קורס הדן בנושאים מתקדמים במבנה, תכנון ואנליזה של מערכות מחשבים. הקורס ישמש גם כבסיס למשתמשים המעונינים לבצע עבודת מגיסטר או דוקטור. סמסטר ב' תש"ף: ארכיטקטורות ותכנון מאיצי רשתות נוירונים עמוקות.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:35:09