מקצוע מידע על מקצוע : התקני מוליכים למחצה אלקטרואופטיים-לייזרים והתקנים משו - 048851

048851 - התקני מוליכים למחצה אלקטרואופטיים-לייזרים והתקנים משו
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044148 גלים ומערכות מפולגות       מקצועות קדם
  046244 תופעות גלים     או
  114210 אופטיקה     או
 
  046851 לייזרים של מוליכים למחצה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


תכונות של מוליכים למחצה, מעברים קרינתיים ואחרים. צומת pn, הטרו-צומת (heterojunction), המהוד, אופני התפשטות ותנודה בגל-בו אופטי.
רכיבי אופטיקה משולבת. שדות קרינה של לייזר הזרקה, קשרים בין תכונות אופטיות וחשמליות של לייזרי צומת, מגברים אופטיים, אפקטים של בורות קוונטיים, מעגלים פוטוניים משולבים (pic), תופעות מעבר ושיטות אפנון בלייזר צומת, לייזרים בעלי משוב מפולג.
מבנים שונים של לייזרים מוליכים למחצה.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:20:45