מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים באלקטרו-אופטיקה 1 - 048848 (Current)

048848 - נושאים מתקדמים באלקטרו-אופטיקה 1
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046052 אופטו-אלקטרוניקה קוואנטית       מקצועות זהים
  049052 אופטו-אלקטרוניקה קוואנטית      


קורס מתקדם באלקטרואופטיקה העוסק בנושאי מחקר מתחום מחקרו של המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
351 בנ.מאייר 12:30-14:30 א פרופ'ח קמינר עדו הרצאה 10 10

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 11:21:19