מקצוע מידע על מקצוע : אותות במערכות עצביות - 048803

048803 - אותות במערכות עצביות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  040713 אנליזה של מערכות ביולוגיות 1       מקצועות קדם
  046326 מבוא לאותות ומערכות ביולוגיים     או
 
  048747 מעבדה באותות ומערכות ביולוגיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:57:33