מקצוע מידע על מקצוע : מעבדה באותות ומערכות ביולוגיים - 048747

048747 - מעבדה באותות ומערכות ביולוגיים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  4       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  046326 מבוא לאותות ומערכות ביולוגיים       מקצועות קדם
  046332 מערכות ראיה ושמיעה     או
 
  048803 אותות במערכות עצביות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


אנליזה של מערכות פיסיולוגיות. פיתוח שיטות לזיהוי תבניות אותות למטרות אבחון מחלות (eeg, ecg, emg, erg אותות תנועת העין). תכנון ובנית מכשור הדרוש במחקר פיסיולוגי וקליני. מדידות פרמטרים ביולוגיים ואנליזה של חשיבותם במערכות ביולוגיות. פיתוח מודלים של מערכות ביולוגיות ובחינתם ע"י דימוי ספרתי ואנלוגי.


נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 06:25:55