מקצוע מידע על מקצוע : עבוד ספרתי של אותות - 048745

048745 - עבוד ספרתי של אותות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות       מקצועות קדם
  044202 אותות אקראיים     או
 
  046745 עבוד ספרתי של אותות       מקצועות זהים


שגיאות במסננים ספרתיים עקב אורך מילה סופי, התמרת פוריה דיסקרטית, אלגוריתמים מהירים (fft) ושימושיהם, סינון הומומורפי, שערוך ספקטרום ההספק, תכן מסנני fir אופטימליים (min-max), מערכות מרובות קצבים, דצימציה, אינטרפולציה, מסנני poly-phase, מסננים צרי סרט, מערכי מסננים (qmf, cqf) וקשר לאנליזת wavelets, אנליזת פוריה לזמן קצר ומערך אחיד של מסנני dft.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:25:39