מקצוע מידע על מקצוע : תורת האינפורמציה - 048733

048733 - תורת האינפורמציה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046733 תורת האינפורמציה       מקצועות זהים


אפיון מקורות וערוצים. צפינת מקורות. הגדרת האינפורמציה ההדדית. משפט עיבוד הנתונים. פונקצית קצב-עוות ושימושים למקורות אנלוגיים ודיסקרטיים. קצב האינפורמציה וקבול הערוץ. משפט הצפינה וחסמים על הסתברות השגיאה.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:08:14