מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 2 - 048704

048704 - נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046733 תורת האינפורמציה       מקצועות קדם
 
  049054 פיסיקה סטטיסטית ותורת האינפורמציה       מקצועות זהים


תסקרנה ההתפתחויות בשנים האחרונות בתקשורת בערוצים צרי סרט.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:41:33