מקצוע מידע על מקצוע : פיזור אנרגיה בהתקנים אלקטרוניים - 048051 (Previous)

048051 - פיזור אנרגיה בהתקנים אלקטרוניים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  044125 יסודות התקני מוליכים למחצה מ'       מקצועות קדם
 
  049050 נושאים מתקדמים בננו אלקטרוניקה 1       מקצועות זהים


ביצועי מעבדים מוגבלים ע"י יכולתם לפנות חום למעלה מעשור. בקורס נבין את התהליכים הפיזיקליים העומדים בבסיס ההתחממות, בדגש על ההתקן האלקטרוני (הטרנזיסטור לדוגמה) כמקור החום. נבין את השפעת המזעור, פני שטח, משטחי ביניים ומגעים. ננתח פעולת התקנים בהיבט תרמי ונסקור טכניקות מדידת טמפרטורה והשלכות על ביצועי ההתקן ויעילותו באנרגיה.
עם השלמת הקורס בהצלחה:
1. הסטודנטים יבינו את חשיבות החימום ופיזור הספק בהתקנים וכיצד הם באים לידי ביטוי בביצועי ההתקן.
2. הסטודנטים יכירו ויוכלו להבחין בין מנגנוני פיזור חום שונים בהתקנים.
3. הסטודנטים ידעו כיצד לגשת לפתרון בעיה הקשורה בחום וכיצד לקשר בין תכונות החומר וההתקן לבין התנגדותו התרמית, אופן פיזור ההספק, ביצועים, התחממות ויעילות באנרגיה בהתקנים שונים (טנזיסטורים והתקני זכרון דוגמת ממריסטורים).
4. הסטודנטים יהיו מסוגלים לבצע אנליזה תרמית של התקן, כולל בניית מודל תרמי בסיסי.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
465 זיסאפל 12:30-14:30 ב ד"ר ילון עילם הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2005 oxford university press g.chen nanoscale energy transport and conversion: a parallel treatment of electrons,molecules,phonos
2005 oxford university press ashcroft, neil w., and n. david nermin nanoscale energy transport and conversion: a paral electrons, molecules, phonons, and photons
1998 new york: mcgraw-hill rohsenow, warren m., james p.hartnett, rohsenow, warren m., james p.hartnett, handbook of heat transfer. vol 3.

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:25:15