מקצוע מידע על מקצוע : צינורות פחמן, גרפן וומרי ואן-דר-ואלס דו מימדיים - 048050 (Previous)

048050 - צינורות פחמן, גרפן וומרי ואן-דר-ואלס דו מימדיים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  044124 אלקטרוניקה פיסיקלית   (   מקצועות קדם
) 114073 פיסיקה 3ח' ו -    
  115203 פיסיקה קוונטית 1   ( או
) 116217 פיסיקה של מצב מוצק ו -    
 
  048908 נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה 2       מקצועות זהים


מבנה פסים של גרפן וצינוריות פחמן.
הולכה חשמלית במבנים חד ודו-מימדיים. תיאוריית לנדאוור.
מחסומי שוטקי.
נקודות קוונטיות ומחסום קולומבי.
זרמי ספין ופסאודו-ספין.
מבנים מעורבים מבוססי חומרי ואן דר-וואלס דו מימדיים.
פער אנרגיה, ניידות ותכונות אופטיות.

תוצאות למידה
הבנה והטמעה של העקרונות הפיסיקליים העומדים בבסיס ההולכה חשמלית בחומרים חד ודו-מימדיים. יכולת ניתוח של דיאגרמות פסי אנרגיה של חומרים מעורבים ויישום של התקנים שונים באמצעות החומרים הנלמדים. ועל השימושים שלהם במחקר ובתעשייה. בסוף הקורס הסטודנט יתוודע למחקר העכשווי בתחום ויוכל להבין ולנתח את התוצאות המתקדמות בתחום.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
353 בנ.מאייר 16:30-18:30 ב ד"ר יעיש יובל הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 world scientific ppublishing company saito r. dresselhaus, g. dresslhaus m.s. physical properties of carbon nanotubes
1995 cambridge univ. press s. datta electronic transport in mesoscopic systems

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 11:05:56