מקצוע מידע על מקצוע : תכן פיסי של מערכות וי.אל.אס.אי. - 046918 (Previous)

046918 - תכן פיסי של מערכות וי.אל.אס.אי.
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046237 מעגלים משולבים - מבוא ל-וי.ל.ס.י.       מקצועות קדם
 
  048918 אלגוריתמים לעריכת ובדיקת מעגלים משולבים       מקצועות זהים
  236918 אלגוריתמים לעריכת מעגלים משולבים      


תהליך תכן פיסי של מעגל משולב ובעיות אופטימיזציה קשורות. גישות כלליות לפתרון בעיות תכן קשות . בעיות חלוקה וריצוף. תכן רשתות שעונים ואספקת מתח. בעיות מיקום וחיווט. מידול זמנים ואנליזת זמנים סטטית. אופטימיזציה של מעגלים.

תוצאות למידה
_
הסטודנטים ייחשפו לתחום האוטומציה של תכן פיסי של מעגלים משולבים. בתום הקורס הסטודנט:_
1. ידע לתאר תהליך תכנון פיסי של מעגל vlsi, ייצוגי מערכת, גישות לפתרון בעיות תכן, אלגוריתמים/יוריסטיקות ומבני נתונים רלוונטיים.__
2. ירכוש תובנות על אוטומציה של התכנון הפיסי._
3. יעבוד עם כלי תעשיה לתכנון פיזי, יכתוב קוד במסגרת מטלות הבית.


הערות
מתרגל ובודק תרגילים: אמנון
סטניסלבסקי
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
800 אולמן 13:00-16:00 ה 07.07.2022 א
101 אולמן 13:00-16:00 א 23.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
352 בנ.מאייר 15:30-17:30 ב ד"ר מויסייב קונסטנטין הרצאה 10 11
352 בנ.מאייר 17:30-18:30 ב פרופ' סטניסלבסקי אמנון תרגול 11
 
        ד"ר מויסייב קונסטנטין הרצאה 60 69
          תרגול 69

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:41:37