מקצוע מידע על מקצוע : מעגלים משולבים בתדר רדיו - 046903 (Previous)

046903 - מעגלים משולבים בתדר רדיו
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044142 מעגלים אלקטרוניים לינאריים   (   מקצועות קדם
) 044148 גלים ומערכות מפולגות ו -    
  044137 מעגלים אלקטרוניים   ( או
) 044148 גלים ומערכות מפולגות ו -    


הערה : המקצוע "אותות אקראיים" )044202( הינו קדם מומלץ

רכיבים פאסיביים. התקני mos בתדר רדיו. קווי תמסורת. דיאגרמת סמיט. פרמטרי 's'. תכן של רשתות הגבר הספק. יציבות. תכן של מגברי cmos בתדר רדיו. מגבר רחב סרט ומגבר מכוון. מקורות רעש. מגבר רעש נמוך. עיוות. עקרונות המקסר. מיקסרים פאסיביים ואקטיביים.


הערות
מתרגל ובודק תרגילים: איתמר מלמד
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
800 אולמן 13:00-16:00 ב 04.07.2022 א
602 אולמן 13:00-16:00 ה 29.09.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
351 בנ.מאייר 12:30-14:30 ב פרופ'ח כהן עמנואל הרצאה 10 11
351 בנ.מאייר 14:30-15:30 ב מר מלמד איתמר תרגול 11


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2263836 2004 cambridge university press t.h. lee the design of cmos radio-frequency integrated circuits 2 nd edition
2244423 2002 oxford university press, p.e. allen, d.r. holberg cmos analog circuit design. 2 nd edition

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:13:33