מקצוע מידע על מקצוע : יסודות תהליכים אקראיים - 046868 (Previous)

046868 - יסודות תהליכים אקראיים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044202 אותות אקראיים       מקצועות קדם
 
  048868 יסודות תהליכים אקראיים       מקצועות זהים


מבוא: מרחבי הילברט, מרחבי הסתברות, תוחלת ואינטגרציה, התכנסויות, תוחלת מותנית, נגזרת רדון-ניקודים, השלמות באינטגרציה ותורת המידה, תהליכים אקראיים, מרטינגיילים, תהליכים בזמן רציף, התנועה הבראונית, תהליכי מרקוב בזמן בדיד: אפיון, יציבות, קריטריונים, תהליכי מרקוב בזמן רציף, מושג הגנרטור, תהליכי קפיצה, תהליכים סמי מרקוביים.


הערות
מתרגל ובודק תרגילים: יונתן שדמי
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
203 אולמן 13:00-16:00 ה 14.07.2022 א
    13:00-16:00 א 02.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
352 בנ.מאייר 09:30-11:30 ד פרופ' אתר רמי הרצאה 10 11
352 בנ.מאייר 11:30-12:30 ד מר שדמי יונתן תרגול 11


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
002179948 1996 duxbury press richard durrett probability: theory and examples
002237017 2001 oxford university press geoffrey grimmett, david stirzaker probability and random processes

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:07:46