מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לדימות רפואי - 046831 (Previous)

046831 - מבוא לדימות רפואי
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046200 עבוד ונתוח תמונות       מקצועות קדם


שיטות עיקריות בדימות רפואי ( x-ray, ct, ultrasound, mri, pet ). העקרונות הפיסיקלים לרכישת המידע, היתרונות והחסרונות של כל שיטה, סוגי הרעשים והארטיפקטים הצפויים. עקרונות הטומוגרפיה, התמרת ראדון, שיטת fbp , שחזור איטרטיבי. עיבוד תמונה של מידע רפואי: ניקוי רעשים, סגמנטציה, רגיסטרציה, זיהוי אברים, גישות לדיאגנוזה ממוחשבת. עם סיום הקורס הסטודנט יכיר את שיטות הדימות הרפואי הנפוצות והעקרונות שבבסיסן. יבין את הבעיות והצרכים המהותיים בעיבוד מידע זה ואלגוריתמים מרכזיים לפתרונם.


הערות
מתרגל אחראי: חמוד באסל
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
100
101
102
103
104
105
202
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ב 11.07.2022 א
305
309
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ה 29.09.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
165 בנ.מאייר 14:30-16:30 ב פרופ'ח גלבוע גיא הרצאה 10 11
351 בנ.מאייר 11:30-12:30 ג מר חמוד באסל תרגול 11
 
165 בנ.מאייר 14:30-16:30 ב פרופ'ח גלבוע גיא הרצאה 10 12
165 בנ.מאייר 09:30-10:30 ה מר חמוד באסל תרגול 12


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2009 elsevier i. bankman ed. handbook of medical imae processing and analysis 2nd edition,

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:21:31