מקצוע מידע על מקצוע : אלגוריתמים ויישומים בראייה ממוחשבת - 046746 (Previous)

046746 - אלגוריתמים ויישומים בראייה ממוחשבת
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046200 עבוד ונתוח תמונות       מקצועות קדם
 
  236873 ראיה ממוחשבת       מקצועות ללא זיכוי נוסף


נושאים: בעיות בסיסיות בראייה ממוחשבת, אלגוריתמים המותאמים לפתרון בעיות אלו ויישומים מעשיים של הגישות לפתרון. תהליך יצירת תמונות, מציאת מאפיינים של תמונות, התאמת תמונות שצולמו מנקודות מבט שונות, קומפוזיציה של תמונות, חישוב תנועה ושחזור תלת- מימד מתוך תנועה. סטריאו, שחזור תלת- מימד ללא תנועה, וסגמנטציה של תמונות.


הערות
מתרגלים: הילה מנור (גם אחראית) ומשה
קמחי
בודק תרגילים: אור שטרייכר
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
601
603
702
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ג 05.07.2022 א
600
601
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ד 21.09.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
205 אולמן 10:30-12:30 ד פרופ' צלניק ליהי הרצאה 10 11
351 בנ.מאייר 17:30-18:30 ד גב מנור הילה תרגול 11
 
205 אולמן 10:30-12:30 ד פרופ' צלניק ליהי הרצאה 10 12
351 בנ.מאייר 12:30-13:30 ה מר קמחי משה תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2010 springer r.szeliski computer vision : algorithms and applications

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:45:23