מקצוע מידע על מקצוע : עבוד ספרתי של אותות - 046745 (Current)

046745 - עבוד ספרתי של אותות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות   (   מקצועות קדם
) 044202 אותות אקראיים ו -    
 
  048745 עבוד ספרתי של אותות       מקצועות זהים


השפעת אורך מלה סופי במסננים ספרתיים. שערוך לא פרמטרי של ספקטורום הספק- פריודוגרמות. עיבוד רב-קצבים: מערכות דצימציה ואינטרפולציה, מימוש פוליפאזה ומערכות מרובות דרגות. מערכי מסננים דו-ערוציים, מערכים במבנה עץ, מערכים אחידים. התמרת פוריה לזמן קצר אנליזה וסינתזה, ייצוג gabor. מבוא ל-wavelets : אנליזת זמן-תדר, אנליזה מרובת רזולוציות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט ידע:
1. קוונטיזציה ומודל לרעש קוונטזיציה.
2. שגיאות חשיוב (נקודה קבועה ונקודה צפה) במסננים ספרתיים.
3. מניעת גלישה והבטחת יציבות במסננים ספרתיים.
4. שיערוך לא פרמטרי של ספקטרום הספק - פריודוגרמות.
5. מערכות דצימציה ואינטרפולציה, מימוש פוליפאזה, מימוש מרובה דרגות.
6. מערכי מסננים דו ערוציים - bilinear, cqf, qmf, מערכני מסננים במבנה עץ.
7. מערכי מסננים אחידים.
8. התמרת פוריה לזמן קצר, אנליזה וסינתיזה התמרת gabor.
9. אנליזת wavelet , אנליזה מרובת רזולוציות.


הערות
מתרגל ובודק תרגילים: אלכסנדר בלבנוב
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 30.01.2023 א
  ג 28.02.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
351 בנ.מאייר 11:30-13:30 ג פרופ'ח גלבוע גיא הרצאה 10 11
351 בנ.מאייר 13:30-14:30 ג פרופ' בלבנוב אלכסנדר תרגול 11

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 03:05:25