מקצוע מידע על מקצוע : תורת האינפורמציה - 046733 (Previous)

046733 - תורת האינפורמציה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044202 אותות אקראיים       מקצועות קדם
 
  048733 תורת האינפורמציה       מקצועות זהים


הערה : מומלץ ללמוד את 046206 לפני או במקביל מקצוע זה.

אפיון מקורות וערוצים. צפינת מקורות. הגדרת האינפורמציה ההדדית. משפט עבוד הנתונים. שיטת הסדרות הטיפוסיות. פונקצית קצב-עוות ושמושים למקורות אנלוגיים ודיסקרטיים. קצב האינפורמציה וקבול הערוץ. משפט הצפינה. צפינה משולבת מקור-ערוץ ומשפט ההפרדה.


הערות
מתרגל ובודק תרגילים: יונתן שדמי
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
303 אולמן 09:00-12:00 א 12.02.2023 א
606 אולמן 09:00-12:00 ב 13.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
352 בנ.מאייר 16:30-18:30 א פרופ' מ שמאי-שיץ שלמה הרצאה 10 11
352 בנ.מאייר 18:30-19:30 א מר שדמי יונתן תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006 wiley m. cover and a. thomas elements of information theory, 2nd edition
1968 wiley r.g. gallager information theory and reliable communication
1996 vol 3 addison - wesley r.z. mceliece theoy theory of information and coding. encyclopedia of mathematics and its applications

נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 06:29:28