מקצוע מידע על מקצוע : תורת האינפורמציה - 046733 (Current)

046733 - תורת האינפורמציה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044202 אותות אקראיים       מקצועות קדם
 
  048733 תורת האינפורמציה       מקצועות זהים


אפיון מקורות וערוצים. צפינת מקורות. הגדרת האינפורמציה ההדדית. משפט עבוד הנתונים. שיטת הסדרות הטיפוסיות. פונקצית קצב-עוות ושמושים למקורות אנלוגיים ודיסקרטיים. קצב האינפורמציה וקבול הערוץ. משפט הצפינה. צפינה משולבת מקור-ערוץ ומשפט ההפרדה.

הערה: מומלץ ללמוד את 046206 לפני או במקביל מקצוע זה.מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 21.02.2021 א
  ד 17.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    16:30-18:30 א פרופ' מ שמאי-שיץ שלמה הרצאה 10 11
    18:30-19:30 א   תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006 wiley m. cover and a. thomas elements of information theory, 2nd edition
1968 wiley r.g. gallager information theory and reliable communication
1996 vol 3 addison - wesley r.z. mceliece theoy theory of information and coding. encyclopedia of mathematics and its applications

נערך בתאריך 03/08/2020 בשעה 12:31:27