מקצוע מידע על מקצוע : גרפיקה ממוחשבת - 046345

046345 - גרפיקה ממוחשבת
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044101 מבוא למערכות תכנה       מקצועות קדם
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים     או
  234218 מבני נתונים 1     או
 
  035003 מערכות תיב"מ 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234325 גרפיקה ממוחשבת 1      
 
  236216 גרפיקה ממוחשבת 1       מקצועות מכילים


שימושים של גרפיקה ממוחשבת: קלט ומשוב, גרפיקה רסטרית וגיאומטריה על השריג הדיסקרטי, כימות, מודלים של תמונה והרכבת תמונות, העתקות דו-מימדיות ותלת מימדיות, ייצוג עקומים גיאומטרים, הסרת הבלתי נראה, מודלים של צבע והצללה.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:19:17