מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לתקשורת בסיבים אופטיים - 046342 (Previous)

046342 - מבוא לתקשורת בסיבים אופטיים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044148 גלים ומערכות מפולגות       מקצועות קדם
 
  046341 התקנים בתקשורת לסיבים אופטיים       מקצועות זהים


התפשטות גלים בסיבים אופטיים, תכונות לינאריות ולא לינאריות של סיבים, אותות מרובבי אורך גל, wdm, הגברה אופטית ורעש, פרקים מתורת הגילוי של אותות אופטיים.


הערות
מתרגל ובודק תרגילים: אלון לישפיץ
בקורס יתקיים מבחן בית.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
343 פישבך 15:30-17:30 ד פרופסור אייזנשטין גד הרצאה 10 11
343 פישבך 17:30-18:30 ד מר ליפשיץ אלון תרגול 11


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2186709 1997 wiley-interscience g.p. agrawal fiber - optic communication systems, 2nd ed
2231878 2001 academic press g.p. agrawal nonlinear fiber optics , 3nd ed
2177314 1996 artech house l.g. kazovsky, s. benedetto, a. willner optical fiber communication systems

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:04:07