מקצוע מידע על מקצוע : התקנים בתקשורת לסיבים אופטיים - 046341

046341 - התקנים בתקשורת לסיבים אופטיים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044148 גלים ומערכות מפולגות       מקצועות קדם
 
  046342 מבוא לתקשורת בסיבים אופטיים       מקצועות זהים


הקדמה: סקירה היסטורית. עקרונות של מערכת תקשורת בסיבים אופטיים: מערכות דיגיטליות ואנלוגיות - הגדרת ביצועים מערכות רבות ערוצים wdn otdm. מקלטים בסיסיים הולכת גלים בסיבים אופטיים: סיבים רב אופניים וחד אופניים. מגבלות של מערכות תקשורת בסיבים אופטיים. הפסדים, דיספרסיה, רעשים, אי לינאריות. דיודות לייזר: עקרונות, לייזרים מתקדמים, dfb dbr, תכונות אפנון מגברים אופטיים עקרונות ושמושים, השפעת רעשים על רגישות מערכת, מגברי ארביום, מגברים מוליכים למחצה. אפננים אפנני 3linbo, אפננים מוליכים למחצה, שיטות לינאריזציה של אפנניים התקנים מיוחדים מבדדים, מסננים, מצמדי סיבים, מראות סיבים לא לינאריות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1992 wiley g.p. agrawal fiber optic communicaation systems
1988 academic press miller s.e. and kaminow i.p. eds. optical fiber telecommunicationii

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:00:15