מקצוע מידע על מקצוע : תכן רשתות מחשבים - 046335

046335 - תכן רשתות מחשבים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044334 רשתות מחשבים ואינטרנט 1   (   מקצועות קדם
) 234246 אלגוריתמים בתורת הגרפים ו -    
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים   ( או
) 236334 מבוא לרשתות מחשבים ו -    
  234246 אלגוריתמים בתורת הגרפים   ( או
) 236334 מבוא לרשתות מחשבים ו -    
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים   ( או
) 044334 רשתות מחשבים ואינטרנט 1 ו -    
 
  236335 תכן רשתות מחשבים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מבוא ומושגי יסוד. רשתות תורים, ניתוב הרכזי ומבוזר, ניתוב אופטימלי. תכנון טופולוגי, הקצאת קיבולים. בקרת זרימה: בקרת חלון, ה"דלי הזולג", מניעת קיפאון, הגינות. איכות שירות.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1988 prentice-hall a. tanenbaum computer networks
חובה 1987 prentice-hall bertsekas d. and gallager r. data networks

נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 05:07:22