מקצוע מידע על מקצוע : מערכות ראיה ושמיעה - 046332 (Previous)

046332 - מערכות ראיה ושמיעה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044130 אותות ומערכות       מקצועות קדם
  044131 אותות ומערכות     או


מושגי יסוד על הבסיס הפיסיקלי והפיסיולוגי של תקשורת במערכות ראיה ושמיעה: מבנה ואופן פעולת העין והאוזן. מנגנונים פיסיולוגיים המשמשים לקידוד, לעיבוד והעברת אותות במערכת הראיה. ניתוח הרמוני של אותות דינמיים. בקרת הגבר אוטומטית ברשתית. ייצוג אותות במרחב משולב תדר-מקום. התכונות הססטיסטיות של האותות וחוקי סף פסיכופיסיים. מודלים של עיבוד אותות במערכת הראיה. מבנה תמונות והיבטים טכנולוגיים (ראיה ממוחשבת).


הערות
מתרגלים: אלנתן כדר (גם אחראי) ומתן
קליינר
בודק תרגילים: בן קרצו
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
3
4
5
6
7
8
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
09:00-12:00 ו 22.07.2022 א
304
309
310
311
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ו 23.09.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
165 בנ.מאייר 16:30-18:30 ב ד"ר כפתורי רן הרצאה 10 11
351 בנ.מאייר 13:30-14:30 ג מר קליינר מתן תרגול 11
 
165 בנ.מאייר 16:30-18:30 ב ד"ר כפתורי רן הרצאה 10 12
354 בנ.מאייר 09:30-10:30 ד מר כדר אלנתן תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:53:47