מקצוע מידע על מקצוע : מערכות ראיה ושמיעה - 046332 (Current)

046332 - מערכות ראיה ושמיעה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044130 אותות ומערכות       מקצועות קדם
  044131 אותות ומערכות     או


מושגי יסוד על הבסיס הפיסיקלי והפיסיולוגי של תקשורת במערכות ראיה ושמיעה: מבנה ואופן פעולת העין והאוזן. מנגנונים פיסיולוגיים המשמשים לקידוד, לעיבוד והעברת אותות במערכת הראיה. ניתוח הרמוני של אותות דינמיים. בקרת הגבר אוטומטית ברשתית. ייצוג אותות במרחב משולב תדר-מקום. התכונות הססטיסטיות של האותות וחוקי סף פסיכופיסיים. מודלים של עיבוד אותות במערכת הראיה. מבנה תמונות והיבטים טכנולוגיים (ראיה ממוחשבת).


הערות
מתרגלים: אלנתן כדר (גם אחראי)
וולדימיר קוליקוב
בודק תרגילים: בן קרצו
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 19.02.2023 א
  א 19.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 ד פרופ'ח פורת משה הרצאה 10 11
301 אולמן 12:30-13:30 ג מר כדר אלנתן תרגול 11
 
280 בנ.מאייר 16:30-18:30 ד פרופ'ח פורת משה הרצאה 10 12
352 בנ.מאייר 08:30-09:30 ה מר קוליקוב ולדימיר תרגול 12
 
        פרופ'ח פורת משה הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:27:19