מקצוע מידע על מקצוע : מאיצים חישוביים ומערכות מואצות - 046278 (Previous)

046278 - מאיצים חישוביים ומערכות מואצות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3   1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046209 מבנה מערכות הפעלה       מקצועות קדם
  046267 מבנה מחשבים     או
  234123 מערכות הפעלה     או
  234267 מבנה מחשבים     או
 
  046274 נושאים נבחרים בהנדסת מחשבים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות      


הקורס עוסק בנושאים עיוניים ומעשיים של מערכות מחשב מבוססי מאיצים חישוביים כגון upg ומתמקד בארכיטקטורות חומרה, מודלי חישוב, חיבור ואינטרקציה של מאיצים עם התקני קלט/פלט, אבסטרקציות תכנותיות ומערכת הפעלה, הבטי בטיחות מערכת (systems security) ותכן ומימוש מערכות המשלבות מאיצים.

תוצאות למידה
1. הסטודנט יקבל כלים מעשיים לתכנות supg כמאיצים לחישובים כללים.
2. הסטודנט ידע לתכנן ולממש מערכות המשלבות מאיצים חישוביים.
3. כלים להבנת מבנה תוכנה וחומרה במאיצי קלט- פלט.
4. חקר נושאים בתחום.


הערות
מתרגל ובודק תרגילים: רון מרכוס
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
302 אולמן 13:00-16:00 ה 21.07.2022 א
8 טאוב 13:00-16:00 א 02.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
352 בנ.מאייר 11:30-13:30 ג פרופ'ח זילברשטיין מרק הרצאה 10 11
          מעבדה 11
352 בנ.מאייר 13:30-14:30 ג מר מרכוס רון תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2013 wen mei w hwu david b kirk programming massively parallel processors second edition a hands on approach 2nd edition

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 11:23:03