מקצוע מידע על מקצוע : תרגום ואופטימיזציה דינמיים של קוד בינארי - 046275 (Previous)

046275 - תרגום ואופטימיזציה דינמיים של קוד בינארי
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב       מקצועות קדם
  044262 תכן לוגי ומבוא למחשבים     או
  234252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב     או
  234262 תכן לוגי     או


בקורס יילמדו עקרונות של תרגום ואופטימיזציה דינמיים של קוד בינארי, אשר נפוצים בעולם המחשוב המודרני. עקרונות אלו כוללים: תרגום דינמי מול סטאטי, תרגום מלא אל מול תרגום חלקי, ניהול מטמון התרגום הבינארי, זיהוי דינמי של נקודות חמות בקוד, ייצוגי ביניים וטרנספורמציות על קוד, ניתוח קוד דינמי, סוגים עיקריים של אופטימיזציה דינמית, ניטור דינמי.

תוצאות למידה
הסטודנטים יוכלו:
1. לכתוב כלי ניתוח דינמי של קוד בינארי.
2. לכתוב מעברי אופטימיזציה דינמית לקוד בינארי.
3. לזהות שימושים נפוצים תרגום של תוכנה בינארית בעולם המחשוב (כגון מכונות וירטואליות בענן) במחשוב הנייד.


הערות
מתרגל ובודק תרגילים: ד"ר גדי הבר


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
343 פישבך 09:30-11:30 א ד"ר הבר גד הרצאה 10 11
          פרויקט 11
343 פישבך 11:30-12:30 א ד"ר הבר גד תרגול 11


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
  2001 computers ieee transactions on 50 no. 6 ebcioglu, kemal, erik altman, ebcioglu, kemal, erik altman, n&nxim dynamic binary translation and optimization
  2000 in acm sidplan notices vol. 35, no. 7, pp. 41-51 ung david and cristina cifuentes machine adaptable dynamic binary translation
  2007 in acm sigplan notices, vol.42, no.6, 99. 89-100 nethercote, nicholas, and julian seward valgrind a framework for heavyweight dynamic binary instrumetation
  2000 computer 33.3 54-59 gschwind, michael et al. dynamic and transparent binary translation
- 2005 usenix annual technical conference, freenix track bellard, fabrice. "qemu, a fast and portable dynamic translator

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 11:13:59