מקצוע מידע על מקצוע : מבנה מחשבים - 046267 (Current)

046267 - מבנה מחשבים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044101 מבוא למערכות תכנה   (   מקצועות קדם
) 044262 תכן לוגי ומבוא למחשבים ו -    
  234122 מבוא לתכנות מערכות   ( או
) 234262 תכן לוגי ו -    
  044101 מבוא למערכות תכנה   ( או
) 044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב ו -    
  044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב   ( או
) 234122 מבוא לתכנות מערכות ו -    
  234124 מבוא לתכנות מערכות   ( או
) 234262 תכן לוגי ו -    
  234124 מבוא לתכנות מערכות   ( או
) 234252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב ו -    
 
  234267 מבנה מחשבים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  236267 מבנה מחשבים      


מדדי ביצועים והקשר בינם לבין ארכיטקטורות, שיטות למדידת ביצועים. זיכרון היררכי, זיכרון וירטואלי, ארגון הזיכרון הראשי. ארגון ובקרת המעבד למיקבול ביצוע תוכניות: צתינור, out of order eecution, חיזוי קפיצות וביצוע ספקולטיבי של פקודות, פריסת לולאות וצינור בתוכנה, multi-threading, vliw, superscalar, ריבוי ליבות. קלט/פלט: מערכת האיחסון, תקשורת ופסיקות. התפר חומרה - מערכת הפעלה. בסיום הקורס הסטודנט ידע:
1. להכיר את יחידות המחשב ושיטות לתיכנון.
2. להכיר מדדים לביצוע מחשב והבנת משמעותם.
3. דגש מיוחד מושם על פיתוח חשיבה ביקורתית ויכולת ניתוח וחשיבה מערכתית.
4. להבין את הקשרים וההשפעות ההדדיות.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 31.01.2021 א
  ב 01.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 ב פרופ/ח גבאי פרדי הרצאה 10 11
    13:30-14:30 ג   תרגול 11
 
    14:30-16:30 ב פרופ/ח גבאי פרדי הרצאה 10 12
    09:30-10:30 ד   תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 03/08/2020 בשעה 13:10:38