מקצוע מידע על מקצוע : טכנולוגיות קוונטיות - 046243 (Previous)

046243 - טכנולוגיות קוונטיות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
13     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114073 פיסיקה 3ח'       מקצועות קדם
  115203 פיסיקה קוונטית 1     או
  124400 כימיה קוונטית 1     או
 
  104034 מבוא להסתברות ח'       מקצועות צמודים


פוסטולטים של מכאניקת הקוונטים. מערכת שני מצבים: ספין, ספירת בלוך, תהודה מגנטית גרעינית ( nmr ), שליטה קוהרנטית על מצב ספין. מטרולוגיה קוונטית: mri, שעונים אטומים. חישוב קוונטי: קיוביט, שערים ואלגוריתמים קוונטים. אינפורמציה קוונטית: שזירות ומטריצת הצפיפות. תקשורת והצפנה קוונטית. מימושים למחשוב קוונטים: nmr, cavity qed וצמתי ג'וספסון. אינטרקציה בין אור וחומר: צימוד חלש וחזק, מודל jaynce - cumming . סימולטורים קוונטים וחומרים קוונטים.
מטרת הקורס היא ללמד את היסודות הנדרשים להבנה ופיתוח טכנולוגיות קוונטיות, בדגש על אפליקציות מבוססות וטכנולוגיות מתפתחות. נלמד ייצוג מידע קוונטי דרך ספין וספירת בלוך, יחד עם שיטות לשליטה קוהרנטית. הסטודנטים ירכשו את העקרונות מאחורי mri, nmr, ושעונים אטומיים, תוך סקירת תהליך המחקר שהוביל לטכנולוגיות אלו. על בסיס אבני בניין שיירכשו, יילמדו אינפורמציה, תקשורת, ומחשוב קוונטי. הסטודנטים יישמו אלגוריתם המתאים למחשב קוונטי ( ibm-q ). בנוסף,יילמדו בהרחבה אתגרי ואופני המימוש העיקריים ברמת החומרה והשליטה במערכת תוך שימוש בעקרונות הלקוחים מאינטראקציות אור-חומר. לשם כך, יילמדו אתגרי המימוש מרמת החומרה דרך אופן קידוד האינפורמציה ועד אלגוריתמיקה קוונטית בסיסית. בהתאם להספק בכיתה הסטודנטים יקבלו טעימה מעקרונות של אינטראקציית אור-חומר וחומרים קוונטיים. בסיום הקורס, הסטודנטים ירכשו את הבסיס הפיסיקלי להשתלבות בקבוצת מחקר העוסקת בטכנולוגיות קוונטיות ויבינו את אופן התכנון של התקנים קוונטים.


הערות
מתרגלת ובודקת תרגילים: גפן ברנס
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
602
603
605
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ג 26.07.2022 א
505
506
אולמן
אולמן
13:00-16:00 א 02.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
165 בנ.מאייר 16:30-18:30 ד פרופ'ח קמינר עדו הרצאה 10 11
165 בנ.מאייר 15:30-16:30 ד גב ברנס גפן תרגול 11
 
        פרופ'ח קמינר עדו הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2010 cambridge university press michael a. nielsen and isaac l. chuang quantum computation and quantum information, 10th anniversary edition
2000 elsevier vadim kuperman magnetic resonance imaging: physical principles and applications

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 10:36:40