מקצוע מידע על מקצוע : מכניקה קוונטית - 046241 (Previous)

046241 - מכניקה קוונטית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114073 פיסיקה 3ח'       מקצועות קדם
 
  114203 תורת הקוונטים 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  115203 פיסיקה קוונטית 1      
 
  115203 פיסיקה קוונטית 1       מקצועות מכילים
 
  124408 תורת הקוונטים ויישומיה בכימיה       מקצועות זהים


הנושאים: יסודות המכניקה האנליטית, לגרנג'יאן והמילטוניאן, מבוא מתמטי למרחבי הילברט, מקום ותנע, דינמיקה קוואנטית, אוסצילטור הרמוני, תנע זויתני, מערכת ספין 1/2, אטום המימן, שיווי משקל תרמי, תורת ההפרעות הבלתי תלויה בזמן.


הערות
מתרגל ובודק תרגילים: חזנוב סרגיי
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
353
354
בנ.מאייר
בנ.מאייר
09:00-12:00 א 26.07.2020 א
219 חדרי זום 09:00-12:00 ד 14.10.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
353 בנ.מאייר 09:30-11:30 ד פרופ/ח בוקס איל הרצאה 10 11
353 בנ.מאייר 11:30-12:30 ד מר חזנוב סרגיי תרגול 11

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 09:09:53