מקצוע מידע על מקצוע : מכניקה קוונטית - 046241

046241 - מכניקה קוונטית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114073 פיסיקה 3ח'       מקצועות קדם
 
  114203 תורת הקוונטים 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  115203 פיסיקה קוונטית 1      
 
  115203 פיסיקה קוונטית 1       מקצועות מכילים
 
  124408 תורת הקוונטים ויישומיה בכימיה       מקצועות זהים


הנושאים: יסודות המכניקה האנליטית, לגרנג'יאן והמילטוניאן, מבוא מתמטי למרחבי הילברט, מקום ותנע, דינמיקה קוואנטית, אוסצילטור הרמוני, תנע זויתני, מערכת ספין 1/2, אטום המימן, שיווי משקל תרמי, תורת ההפרעות הבלתי תלויה בזמן.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 15:56:38