מקצוע מידע על מקצוע : מעבדה בננו-אלקטרוניקה - 046239 (Previous)

046239 - מעבדה בננו-אלקטרוניקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3   4   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  044125 יסודות התקני מוליכים למחצה מ'       מקצועות קדם
  044127 יסודות התקני מוליכים למחצה     או
 
  046233 מעבדה בננו ביו-טכנולוגיה       מקצועות מכילים


מטרת המעבדה להקנות ידע מעשי בהקשר לרכיבים אלקטרוניים המבוססים על חומרים מולקולריים. המעבדה תכלול: עקרונות פעולה של התקנים מולקולריים כגון טרנזיסטורים, דיודות פולטות אור צבעוני ותאים סולרים.


הערות
הרישום לקורס הינו ידני בלבד, אצל
מרכזת ההוראה.
מדריכי מעבדה: ספיר ביטון ודועאא
שמאליה


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
465 זיסאפל 10:30-12:30 ב פרופ' טסלר ניר הרצאה 10 11
        גב ביטון ספיר
גב שמאליה דועאא
מעבדה 11

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 20:59:26