מקצוע מידע על מקצוע : מעגלים משולבים - מבוא ל-וי.ל.ס.י. - 046237 (Previous)

046237 - מעגלים משולבים - מבוא ל-וי.ל.ס.י.
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044137 מעגלים אלקטרוניים       מקצועות קדם
  044147 מעגלי מיתוג אלקטרוניים     או
 
  236354 תכנון מעגלי וי.אל.אס.אי.       מקצועות ללא זיכוי נוסף


שיקולים בתיכון מעגלי vlsi בטכנולוגית mos. עריכה גיאומטרית וחוקי תיכון ב-nmos. מתודולוגיות בתיכון מעגלים משולבים: לוגיקה אקראית, תיכון מבני, pla. מעגלי זכרון ב-mos. מעגלים משולבים בטכנולוגית cmos. מעגלים משולבים בטכנולוגיה ביפולרית. שיקולי תיכון של מעגלים אנלוגיים משולבים.עזרי מחשב בתיכון vlsi. מערכי שערים, תאים סטנדרטיים, מעגלים יחודיים. כיווני התפתחות בהנדסת vlsi.


הערות
סדנת רשות: ימי א, ,12.30-13.30 מאייר
354
מתרגל הסדנא: אילן אורן
מתרגל: מור דהאן
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
504
505
506
507
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ב 18.07.2022 א
604
607
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ד 19.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
280 בנ.מאייר 09:30-11:30 א מר מעיין אדוארדו הרצאה 10 11
280 בנ.מאייר 11:30-12:30 א מר אורן אילן
מר דהאן מור מרדכי
תרגול 11
 
        פרופ'ח קוטינסקי שחר הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 20:53:28