מקצוע מידע על מקצוע : מעבדה בננו ביו-טכנולוגיה - 046233

046233 - מעבדה בננו ביו-טכנולוגיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3   4   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  046012 מבוא לאלקטרוניקה גמישה אורגנית       מקצועות קדם
  046225 עקרונות פיזיקליים של התקני מל"מ   ( או
) 125001 כימיה כללית ו -    
  046225 עקרונות פיזיקליים של התקני מל"מ     או
  044231 התקנים אלקטרוניים 1   ( או
) 125001 כימיה כללית ו -    
  044231 התקנים אלקטרוניים 1   ( או
) 125001 כימיה כללית ו -    
 
  046239 מעבדה בננו-אלקטרוניקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מטרת המעבדה להקנות ידע מעשי בהקשר לרכיבים אלקטרוניים המבוססים על חומרים מולקולריים. המעבדה תכלול: עקרונות פעולה של התקנים מולקולריים מסוג טרנזיסטור. דיודה פולטת אור צבעונית ותא סולרי.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:01:32