מקצוע מידע על מקצוע : עקרונות פיזיקליים של התקני מל"מ - 046225 (Current)

046225 - עקרונות פיזיקליים של התקני מל"מ
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044124 אלקטרוניקה פיסיקלית   (   מקצועות קדם
  044127 יסודות התקני מוליכים למחצה ו -    
) 114073 פיסיקה 3ח' ו -    
  044125 יסודות התקני מוליכים למחצה מ'   ( או
) 114073 פיסיקה 3ח' ו -    
  044127 יסודות התקני מוליכים למחצה   ( או
) 115203 פיסיקה קוונטית 1 ו -    
  044125 יסודות התקני מוליכים למחצה מ'   ( או
) 115203 פיסיקה קוונטית 1 ו -    
 
  046224 פיסיקה של מוליכים למחצה       מקצועות זהים


ריכוזי אלקטרונים וחורים במל"מ. freezeout. impurity bands. הולכה אמביפולרית, תהליכי התאחדות. התאחדות באזור המיחסור של צומת pn. קואזי רמת פרמי. תנאי בולצמן. impact ionization. צומת מתכת-מל"מ. heterojunction. פליטה תרמיונית. תופעות תלויות זמן - קיבול דיפוזיה.


הערות
מתרגל: עמנואל בר
בודקת תרגילים: שקד כספי
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 19.02.2023 א
  א 19.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
354 בנ.מאייר 09:30-11:30 ה ד"ר יעיש יובל הרצאה 10 11
354 בנ.מאייר 11:30-12:30 ה מר בר עמנואל תרגול 11
 
        ד"ר יעיש יובל הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2248908 2003 prentice hall r.e. pierret advanced semiconductor fundamentals, 2nd ed
2216624 2000 prentice hall b.g. streetman, s. banerjee solid state electronic devices, 5th ed
2229416 1993 kreiger j.p. mckelvey solid state physics for engineering and materials science
227995 1978 cambridge univ. press r.a. smith semiconductors 2nd ed
205744 1981 wiley s.m. sze physics of semiconductor divices, 2 nd ed

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 04:07:37