מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה של מוליכים למחצה - 046224

046224 - פיסיקה של מוליכים למחצה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114203 תורת הקוונטים 1       מקצועות קדם
 
  044128 פיסיקה של התקני מוליכים למחצה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  116217 פיסיקה של מצב מוצק      
 
  114217 פיסיקה של מצב מוצק       מקצועות מכילים
 
  046225 עקרונות פיזיקליים של התקני מל"מ       מקצועות זהים


תכונות יסודיות של מוליכים למחצה: פסי אנרגיה ומבנה הפסים. בליעה אופטית, תובלה של נושאי מטען בשדות חשמליים גבוהים ונמוכים, רקומבינציה של נושאי מטען שברוב. אפקטים גלונומגנטיים. יודגשו שיטות נסיוניות וידונו מספר התקנים נבחרים (כמו דיודות אסקי ולייזרים של מוליכים למחצה).


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 12:01:11