מקצוע מידע על מקצוע : טכניקות תקשורת מודרניות - 046208 (Previous)

046208 - טכניקות תקשורת מודרניות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046206 מבוא לתקשורת ספרתית       מקצועות קדם
 
  049001 טכניקות מודרניות לאיפנון ספרתי       מקצועות זהים


המרכיבים הבסיסיים של physical layer במערכות תקשורת ספרתית מודרניות. שיטות אפנון, קידוד, אקווליזציה ושיטות שונות ( diversity technique ). מרחבי אותות ומקלטים אופטימליים, איתות נייקוויסט: raised cosine, הפרעה בין סמבולית, אקווליזציה לינארית, שיטת אפנון: mpsk, qam, bfsk, mfsk, sqpsk, msk,bpsk, qpsk. coded cpm, cpbfsk, gmsk.


הערות
מתרגל ובודק תרגילים: שי גנזך
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
505 אולמן 13:00-16:00 ב 11.07.2022 א
602 אולמן 13:00-16:00 ד 19.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
354 בנ.מאייר 10:30-12:30 א ד"ר וינברגר ניר הרצאה 10 11
354 בנ.מאייר 09:30-10:30 א מר גנזך שי תרגול 11


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2216160 2001 wiley s. haykin communication systems, 4th ed
2224766 2001 mcgraw-hill j.g. proakis .digital communications, 4th ed

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:50:30