מקצוע מידע על מקצוע : טכניקות תקשורת מודרניות - 046208

046208 - טכניקות תקשורת מודרניות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046206 מבוא לתקשורת ספרתית       מקצועות קדם
 
  049001 טכניקות מודרניות לאיפנון ספרתי       מקצועות זהים


המרכיבים הבסיסיים של physical layer במערכות תקשורת ספרתית מודרניות. שיטות אפנון, קידוד, אקווליזציה ושיטות שונות ( diversity technique ). מרחבי אותות ומקלטים אופטימליים, איתות נייקוויסט: raised cosine, הפרעה בין סמבולית, אקווליזציה לינארית, שיטת אפנון: mpsk, qam, bfsk, mfsk, sqpsk, msk,bpsk, qpsk. coded cpm, cpbfsk, gmsk.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2216160 2001 wiley s. haykin communication systems, 4th ed
2224766 2001 mcgraw-hill j.g. proakis .digital communications, 4th ed

נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 05:49:03