מקצוע מידע על מקצוע : תכנון ולמידה מחיזוקים - 046203 (Previous)

046203 - תכנון ולמידה מחיזוקים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044202 אותות אקראיים   (   מקצועות קדם
) 046195 מערכות לומדות ו -    
 
  046194 למידה ותכנון במערכות דינאמיות       מקצועות זהים


נושאים: בעיות בקרה והחלטה במערכות אירועים בדידים, פתרון אופטימאלי בשיטות של תכנות דינאמי. המודל הבסיסי של תהליכי החלטה מרקוביים, שיטות פתרון מקובלות ויישומים לבעיות החלטה דינאמיות במערכות מחשב, רשתות תקשורת, תכנון מסלול ורובוטיקה. מבוא לנושאים מתקדמים של למידה באמצעות חיזוקים ותכנון מקוון.


הערות
מתרגלים: סתיו בלוגולובסקי (גם אחראי)
ובאסל חמוד
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
500
501
502
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ה 07.07.2022 א
600
607
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ב 19.09.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
343 פישבך 14:30-16:30 ג ד"ר תמר אביב הרצאה 10 11
351 בנ.מאייר 16:30-17:30 ד מר בלוגולובסקי סתיו תרגול 11
 
343 פישבך 14:30-16:30 ג ד"ר תמר אביב הרצאה 10 12
353 בנ.מאייר 08:30-09:30 ה מר חמוד באסל תרגול 12

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:37:28