מקצוע מידע על מקצוע : עיבוד אותות אקראיים - 046201 (Current)

046201 - עיבוד אותות אקראיים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044202 אותות אקראיים       מקצועות קדם


הגדרה ודוגמאות של בעית השערוך, מושגים בסיסיים בשערוך פרמטרים, שערוך פרמטר אקראי ודטרמיניסטי במודל לינארי, מודלים פרמטריים של תהליכים אקראיים בזמן בדיד, שיטות לשערוך פרמטרי של פונקצית האוטוקורלציה והספקטרום של תהליך סטציונרי, חיזוי לינארי, אלגוריתם ה-lms, בחינת השערות פשוטות ומורכבות.


הערות
מתרגלת: רותם אביב
בודקת תרגילים: אור אלעזרא
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 21.02.2023 א
  ד 15.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
354 בנ.מאייר 15:30-17:30 א פרופ' מרחב נרי הרצאה 10 11
503 אולמן 09:30-10:30 ג גב אביב רותם תרגול 11


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
  חובה 1991 artech house m. barkat signal detection and estimation
  חובה 1987 prentice hall s.l. marple digital spectral analysis with application
2144342   1994 prentice hall boaz porat digital processing of random signals
2111164     mcgraw-hill athanasios papoulis probability, random variables, and stochastic processes
2157997     prentice hall ptr steven m. kay fundamentals of statistical signal processing

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:48:40