מקצוע מידע על מקצוע : מערכות לומדות - 046195 (Current)

046195 - מערכות לומדות
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044130 אותות ומערכות   (   מקצועות קדם
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
  044131 אותות ומערכות   ( או
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
 
  036049 רשתות עצביות לבקרה ודיאגנוסטיקה       מקצועות זהים
  236756 מבוא למערכות לומדות      


קורס מבוא למערכות לומדות בהקשרן לעיבוד אותות, בינה מלאכותית ולמערכות בקרה. בעיות סיווג, רגרסיה ואישכול. רשתות עצביות: פרספטרונים רב-שכבתיים, פונקציות בסיס רדיאליות. עצי החלטה. יסודות בתורת הלמידה: הגישה הבייסיאנית, מרחבי השערות. הפחתת מימדיות בעזרת מיצוי רכיבים עיקריים. סיווג בשיטת וקטורי התמיכה. למידה על ידי חיזוקים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים יכירו את יסודות התחום של מערכות לומדות, כולל מספר אלגוריתמים מרכזיים, וידעו לפהיעלם על בעיות מעשיות.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 24.02.2021 א
  ו 26.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 ג מר יאיר עומר הרצאה 10 11
    17:30-19:30 ג   תרגול 11
 
    12:30-14:30 ג מר יאיר עומר הרצאה 10 12
    10:30-12:30 ד   תרגול 12
 
    12:30-14:30 ג מר יאיר עומר הרצאה 10 13
    08:30-10:30 ב   תרגול 13


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1999 prentic-hall s. haykin neural networks: a comprehensive foundation 2nd edition
חובה 1997 mcgraw-hill t.m. mitchell machine learning

נערך בתאריך 03/08/2020 בשעה 12:39:21