מקצוע מידע על מקצוע : למידה ותכנון במערכות דינאמיות - 046194

046194 - למידה ותכנון במערכות דינאמיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044202 אותות אקראיים       מקצועות קדם
 
  046203 תכנון ולמידה מחיזוקים       מקצועות זהים


נושאים: בעיות בקרה והחלטה במערכות אירועים בדידים, פתרון אופטימאלי בשיטות של תכנות דינאמי. המודל הבסיסי של תהליכי החלטה מרקוביים, שיטות פתרון מקובלות ויישומים לבעיות החלטה דינאמיות במערכות מחשב, רשתות תקשורת, תכנון מסלול ורובוטיקה. מבוא לנושאים מתקדמים של למידה באמצעות חיזוקים ותכנון מקוון.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2005 athena scientific d. bertsekas dynamic programming and optimal control vol.1 3nd
2009 prentice- hall s.russel s.russel artifical intelligence- a modern approach 3nd
2006 cambridge s.lavalle planning algorithms

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:40:09